Kopjafa faragás és egyéb fafaragási kérdéseire tudunk szakszerû válasszal, segítséggel lenni! www.kopjafa.hu Kopjafák, fejfák, fafaragás, kopjafa
Kopjafa logo
Ambrus Aladár, Kopjafa faragó, Budapest

 

A szimbólumokról röviden

A kopjafák szimbólumrendszere nem egy egzakt tudomány. Gyakorlatilag semmi bizonyított forrás nem áll rendelkezésre. Az én információim is főleg székelyföldi szájhagyományokra épülnek. Tájegységenként, helységenként eltéréseket tapasztalhatunk. A Székelyföldön használt szimbólumok egy részének jelentését, értelmezését próbáltam meg összegyűjteni a teljesség elérésének lehetetlenségét elismerve. Az a kérésem, hogy aki a témakörben bármilyen ismerettel rendelkezik, ossza meg velem információit, és én itt közzéteszem. A szimbólumok, amelyek komoly ornamentikai értéket is képviselnek nagyon sokfélék, és egy mintának számtalan változata fellelhető. A minta stilizálásával vagy cizellálásával a faragó egyénisége, alkotóképessége is kifejezésre jut.

Mire figyeljünk?

Amit elég sokan ismernek, a kopjafákon a tulipánvégződés női jelentéssel bír. Ha a tulipánt nem végződésként használjuk, lánygyerekre utal. Az összes többi végződés férfijelentésű. A vallásszimbólumok: kereszt, szomorúfűz, Luther-rózsa stb. a név alá vagy a hátsó felületre kerülnek. Nem biztos, hogy a legnagyobb méretű vagy legcicomásabb kopjafa a legszebb. Ha temetőbe készítjük, vegyük figyelembe a szomszéd sírokon lévő kegyeleti tárgyakat. Nehogy Eiffel-toronynak tűnjön a mi kis szerény kopjafánk. Szokták egyedül, de család esetén párosával alkalmazni a kopjafákat. Ha két kopjafát alkalmazunk egy síron, akkor azok egymás mellett V alakban helyezkednek el....

leány kopjafa szimbólum
Leány szimbólum
Foldmuves kopjaszimbólum
Földmüves szimbólum
Hosi halott
Hösi halott
katona kopjafaszimbólum
Katona jelképe
Feleség kopjafa szimbólum
Feleség jelképe
Gazdag ember szimbóluma
Gazdag ember
Édesanya kopjafa szimbólum
Édesanya jelképe
Tanult ember szimbóluma
Tanult ember

Fiú jelkép

Fiú jelkép
Csucs csillag

Rendfokozat hivatalban, családban.

A csillag különbözõ formáit, fajtáit ismerjük. Vitézségre, elért rendfokozatra vagy fiúgyermekre utalnak.

aggkorú jelképe
Aggkorú jelkép
Csillag kitüntetett személy, vitéz
Csillag
Férfi jelkép
Férfi jelkép
Csillag kopjafa szimbólum
Csillag
Szegény ember szimbóluma
Szegény ember
Zárt csillag

Zárt csillag variáció

Darázsfészek, csillag variáció
Nyított darázsfészekcsillag variáció, nagyon díszít
Székely kereszt
Székely kereszt, kereszt.Hazafi, hazaszeretet jelkép Székelységére büszke
Átlós minta
  András kereszt  
Átlós dísz
  Csillag variáció  
Csillag átlós díszben
  Csillag  
Apró csillagok
  Nap  
Forgó nap szimbólum
  Nap szimbólum  
Nap szimbólum
  Nap  
Ezeken kivűl még vallási szimbólumokat is szoktak a kopjafák, fejfák egyik oldalára faragni. Katólikusoknál kereszt, de erre már van kopjaszimbólum is, reformátusoknál szomorúfűz, és evangélikusoknál Luther rózsa.
Luther Rózsa
 

Faragott kopjafa


Próbáljunk leolvasni egy Szabó Béla által tervezett kopjafát

 

Buzogány fõmotivum, Fejtag Férfi és harcos jellemû
Kihangsúlyozott nyaktag elnyújtott pihenõ- nyakas természetû

TÖRZSRÉSZ FÕ ÉS MELLÉKMOTÍVUMAI

 

Székely kereszt: székely származására büszke, jó hazafi


Pihenõ, összekötõ tányér

 

Nyolc ágú csillag, érett korú, kitüntetett, vitéz, bátor

Pihenõ, a mintákat tagolja

 

Molnárgomb, molnár, vagy szakmájában elismert, szakmai szimbólum

 

Életkorra utaló korongok. 50 évet betöltött, Egy pihenõ 10 évnek felel meg

Alatta a függõleges befaragások ez egész évet jelölik, mondjuk 9

 

A hátrahagyott családtagok szimbólumai:

Feleség a kinyilt tulipán az érett nõ jelképe

Pihenõ
Gyerekek, Felnõtt fiú csillag és serdülõ lány nyiló tulipán

 

A jellegzetes eresz rajta pikkelyszerû horonnyal ezek száma a hónapokat jelöli . Azt adjuk hozza az évekhez évtizedekhez

Lentre jöhet diszítés, életfa, név vagy bármi