Dr Koós Károly írása a kopjafákról, fejfákról, Orbány Balázs emlkének. www.kopjafa.hu Kopjafák, fejfák, fafaragás, kopjafa
Kopjafa logo
Ambrus Aladár, Kopjafa faragó, Budapest

 

Dr Kós Károly elég behatóan foglalkozott a kopjafák témakörével

Kopja
Kopjafa
Kopjafák
Kopjafákról
Koós kopja
Koós kopjafa
Koós kopjafák
Fejfa
Fejfák
Fejfafaragás
Kopjafafaragás
Kopjafákról
Kopjafáink
Kopjafa faragása
kopjafa
Kopjafa
kopjafa
kopjafák
kopjafa