Szimbólumok

A szimbólumokról röviden

kopjafák szimbólumrendszere nem egy egzakt tudomány. Gyakorlatilag semmi bizonyított forrás nem áll rendelkezésre. Az én információim is főleg székelyföldi szájhagyományokra épülnek. Tájegységenként, helységenként eltéréseket tapasztalhatunk. A Székelyföldön használt szimbólumok egy részének jelentését, értelmezését próbáltam meg összegyűjteni a teljesség elérésének lehetetlenségét elismerve. Az a kérésem, hogy aki a témakörben bármilyen ismerettel rendelkezik, ossza meg velem információit, és én itt közzéteszem. A szimbólumok, amelyek komoly ornamentikai értéket is képviselnek nagyon sokfélék, és egy mintának számtalan változata fellelhető. A minta stilizálásával vagy cizellálásával a faragó egyénisége, alkotóképessége is kifejezésre jut.

Mire figyeljünk?

Amit elég sokan ismernek, a kopjafákon a tulipánvégződés női jelentéssel bír. Ha a tulipánt nem végződésként használjuk, lánygyerekre utal. Az összes többi végződés férfijelentésű. A vallásszimbólumokkeresztszomorúfűzLuther-rózsa stb. a név alá vagy a hátsó felületre kerülnek. Nem biztos, hogy a legnagyobb méretű vagy legcicomásabb kopjafa a legszebb. Ha temetőbe készítjük, vegyük figyelembe a szomszéd sírokon lévő kegyeleti tárgyakat. Nehogy Eiffel-toronynak tűnjön a mi kis szerény kopjafánk. Szokták egyedül, de család esetén párosával alkalmazni a kopjafákat. Ha két kopjafát alkalmazunk egy síron, akkor azok egymás mellett V alakban helyezkednek el….

Buzogány fõmotivum, Fejtag Férfi és harcos jellemû


Kihangsúlyozott nyaktag elnyújtott pihenõ- nyakas természetû

 

TÖRZSRÉSZ FÕ ÉS MELLÉKMOTÍVUMAI

Székely kereszt: székely származására büszke, jó hazafiPihenõ, összekötõ tányér

Pihenő, a mintákat tagolja

Nyolc ágú csillag, érett korú, kitüntetett, vitéz, bátor

Pihenő, a mintákat tagolja

Molnárgomb, molnár, vagy szakmájában elismert, szakmai szimbólum

Életkorra utaló korongok. 50 évet betöltött, Egy pihenő 10 évnek felel meg

Alatta a függõleges befaragások ez egész évet jelölik, mondjuk 9

 

A HÁTRAHAGYOTT CSALÁDTAGOK SZIMBÓLUMAI

Feleség a kinyilt tulipán az érett nõ jelképe

Pihenõ
Gyerekek, Felnõtt fiú csillag és serdülõ lány nyiló tulipán

A jellegzetes eresz rajta pikkelyszerû horonnyal ezek száma a hónapokat jelöli . Azt adjuk hozza az évekhez évtizedekhez

Lentre jöhet diszítés, életfa, név vagy bármi